Barnehagen - en arena for mestring og gode opplevelser

I Knekthågen barnehage er friluftsopplevelser og lek basis for vår virksomhet og skal prege dagliglivet i barnehagen.

Barnehagen har tre avdelinger og ligger på Vensmoen. Vi har et flott uteområde som gir utfordringer for både små og store, og alle muligheter for varierte friluftsopplevelser både sommer og vinter.

Naturen er en god arena for utvikling av motoriske ferdigheter, og vi ønsker at alle barna skal få gode muligheter til å trene på ulike bevegelser i ulike fysiske miljøer.

Vi er ute store deler av dagen, har faste turdager og i tillegg to uteuker i løpet av året, høst og vinter. Uteukene starter med frokost i grillhuset og ulike aktiviteter utover dagen.