Avdelinger: 4 fra 1-6 år
Med 60 plasser for barn i alderen 1 år og frem til skolestart.

Trollskogen barnehage ligger til i et flott området som innbyr til varierte opplevelser. Barnehagen har et boligområdet og Saltdal videregående skole som naboer.
Beliggenheten ellers er skogsområdet, stier, gang og sykkelsti, ballbinge, skiløyper, fjøs og Fiskvågvannet.

    
Alle barn er unike og kommer til barnehagen med sin personlighet og med sine egne erfaringer. Dette blir vårt utgangspunkt for arbeidet med det enkelte barns utvikling.
Vi tar utgangspunkt i det barnet kan.
Barna skal bli den beste utgaven av seg selv.