Helsedirektoratet har bedt alle kommuner om å gjennomgå beredskapen for distribusjon av jodtabletter til barn under 18 år, gravide og ammende. Jodtabletter har siden 2017 vært anbefalt som et tiltak rettet mot denne målgruppen hvis det skulle oppstå en situasjon der radioaktivt nedfall rammer Norge.

Saltdal kommune har lagret et tilstrekkelig antall jodtabletter til målgruppen, og har rutiner for distribusjon. Tablettene oppbevares på Saltdal helsesenter, og ligger klar til å bli distribuert i tråd med rutiner.

Det er kriseutvalget for atomberedskap (KUA) som ved en atomulykke vil vurdere om jodtabletter skal benyttes i Norge.

 

DSA - Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet Om atomberedskap