Offentlige tilfluktsrom er bygd for å kunne gi vern for allmenheten, de mennsker som måtte være i nærområdet, kan søke vern i en beredskapssituasjon. Det er kommunene som eier og vedlikeholder offentlige tilfluktsrom. 

 

Private tilfluktsrom er bygd og dimensjonerte for å kunne gi vern for de mennesker som normalt oppholder seg på eiendommen der tilfluktsrommet er. De er i privat eie. Eieren har ansvaret for vedlikehold. 

 

Tilfluktsrom 

Spørsmål og svar om tilfluktsrom

DSB: Kart over offentlige tilfluktsrom

Om tilfluktsrom på sivilforsvaret.no 

Sikker hverdag

Verdt å vite om tilfluktsrom