Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Offentlig ettersyn. Detaljregulering parkeringsplass Skaiti

I medhold av Plan og bygningslova 12-12 legges detaljreguleringsplan for parkeringsplass Skaiti ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Formål er etablering av parkeringsplass tiltenkt snøskuterløype. Frist for innspill er satt til  17. august.  Innspill rettes til Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan. 

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.