Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
 • Detaljreguleringsplan Bygdetunet sør

  Offentlig ettersyn 1. juli - 20. august

  Formannskapet vedtok 18.06.2019 i sak 85/19 utleggelse til offentlig ettersyn detaljreguleringsplan for Bygdetunet sør. Plankart kan sees digitalt på : https://kommunekart.com/. Frist for innspill settes til mandag 20. august. Innspill sendes til ...
 • Sluttgodkjenning. Detaljreguleringsplan for Drageid massetak

  Klageadgang satt til 1. august 2019.

   Saltdal kommuenstyre vedtok i sak 52/19 sluttgodkjenning av detaljreguleringsplan for massetak Drageid.  Frist for klage er satt til 01.08.2019. Plankart kan også sees på kommunekart  https://kommunekart.com/. PLanen ligger fremdeles på siden for re...
 • Varsel. Oppstart detaljreguleringsplan for kryss Kirkegata / Jernbanegata

  Formannskapet vedtok i sak 86/19 oppstart av planarbeidet. Formål med planen er å ivareta myke trafikkanter, parkering, trafiksikker løsning, kantstopp buss og regulering parkområde. Frist for innspill er satt til 9. august. Isspill sendes til Saltda...
 • Velkommen til planportalen

  Her kan publikum komme med innspill til pågående høringer.

Melding om planvedtak og fastsatt planprogram

Det finnes ingen siste vedtatte planer.
Gå til arkiv ›

Siste vedtatte planer

Det finnes ingen siste vedtatte planer.
Gå til arkiv ›