Informasjon om Korona, Saltdal kommune.

Spørsmål om Korona? Send oss E-post: corona@saltdal.kommune.no

Les mer
Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtatte

Sluttgodkjenning detaljreguleringsplan ny adkomstveg Prestmoen skytebane

Sluttgodkjenning reguleringsplaner

Saltdal kommunestyre vedtok 27.02. i h.h.t. plan og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Ny adkomstveg Prestmoen skytebane. Planen kan sees på kommunens hjemmesider i kartportalen, planer til høring  https://kommunekart.com/?urlid=29ca369a474944fca39bea4328be2738 .  Frist for klage er satt til 28.04. 

Innspill /klage sendes til postmottak@saltdal.kommune.no eller Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.

Plankart v03 11.09.19.PDF

Revidert planbeskrivelse 21.08.PDF

Planbestemmelser.PDF

Revidert planbeskrivelse 21.08.PDF