Hvordan får man serveringsbevilling?

Planlegger du å starte et sted hvor det skal serveres mat eller drikke, må du ha serveringsbevilling. I noen få tilfeller trenger du ikke serveringsbevilling.

Kravet til serveringsbevilling gjelder for alle som skal servere mat, drikke eller begge deler. Det gjelder både for utendørs og innendørs servering, også for selvbetjeningsservering. Eksempler på serveringsstedet er restauranter, kafeer, kiosker, gatekjøkken, flyttbare serveringsvogner, gatekjøkken og bensinstasjoner. Det er ikke krav om sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted. 

Bare i noen få unntakstilfeller trenger du ikke serveringsbevilling. Når serveringsvirksomheten er av sporadisk karakter, for eksempel når du skal selge vafler på loppemarked eller på et idrettsarrangement trenger du ikke serveringsbevilling.

  • Det er selskapet som eier stedet som gis serveringsbevilling. 
  • Daglig leder ved serveringsstedet må ha bestått etablererprøven før det gis serveringsbevilling.
  • Serveringsloven stiller krav om uklanderlig vandel til personer som er knyttet til driften av stedet.
  • Plantegning over serveringsområdet må legges ved søknaden. 
  • Ved eierskifte må du søke om egen serveringsbevilling senest 30 dager etter at du inngikk avtale om overdragelse.

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet og helsetjenesten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.