Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Veiledning for gjennomføring av etablererprøven

  • Etablererprøven er en flervalgsprøve.  Prøven avlegges elektronisk. Du vil få 90 minutter til å besvare den.
  • Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
  • For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. 
  • Prøvetakeren har anledning til å benytte rene lov- og forskriftstekster som hjelpemidler.

Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Vi har Vipps tjeneste. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk 

 

Lover og forskrifter

Serveringsloven
Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

Forskrift om etablererprøve - serveringssted 

Oppmelding til prøven

Du må selv skaffe læremateriell og lære bestemmelsene.

Når du er klar til å ta prøven  ta kontakt med anita.paulsen@saltdal.kommune.no for å avtale tidspunkt for avleggelse av etablererprøve.
Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter for å avlegge prøven.

Når du har bestått etablererprøven utsteder kommunen et bevis. Dette er gyldig over hele landet.