Skjenkebevilling for åpent og lukket arrangement

Trenger du å søke om skjenkebevilling for arrangementer?

 • Du leier lokaler og tar betalt for alkohol eller hvis lokalet kun har serveringsbevilling - søk bevilling
 • Du skal ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område - søk bevilling 
 • Firmaer og andre enkeltpersoner kan ikke mot vederlag servere alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler uten skjenkebevilling - søk bevilling
 • Privatpersoner skjenker alkoholholdige drikkevarer i slike lokaler mot vederlag - søk bevilling.
 • Privatpersoner som låner eller leier et lokale for en bestemt anledning til sluttet selskap kan servere alkoholholdig drikk i disse lokalene uten skjenkebevilling, dersom skjenking skjer uten vederlag. Jf. alkoholpolitiske retningslinjer 7.7.5

 

Hvilke krav må du oppfylle?

 • Bevillingssøker må være fylt 20 år.
 • Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen, og en stedfortreder. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.
 • For å få bevilling for arrangementer i butikker eller showroom, må arrangementet holdes etter ordinær stengetid.

 

Hva koster det?

 • For å få skjenkebevilling enkelt anledning kr 400,- Gebyret innkreves av Saltdal kommune, økonomiavdelingen.

 

Slik søker du

Du bruker samme søknadsskjema både til åpent og lukket arrangement.

Søk om skjenkebevilling for arrangementer
 

Hvor lang tid tar det å få svar?

 • For lukkede arrangementer, er behandlingstiden vanligvis fire virkedager.
 • For åpne arrangementer er behandlingstiden vanligvis tre uker. Ved større arrangementer kan behandlingstiden bli lengre.
 • Vi sender søknaden om åpne arrangement til politiet for uttalelse. Derfor er det viktig at søknaden inneholder gode opplysninger om stedet og hva slags arrangement dette er.
 • Meld eller søk om arrangement til politiet. Om plikt til å søke eller melde om arrangementer. Slik søker du eller melder du til nordland politidistrikt.