Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve. Prøven avlegges elektronisk. 

Veiledning for gjennomføring av kunnskapsprøven

  • Prøven består av 30 spørsmål. Hvert spørsmål har tre svaralternativer, hvorav kun ett er riktig.
  • For å bestå prøven må 24 svar være riktige.
  • Tillatte hjelpemidler er ordbøker som for eksempel engelsk-norsk/norsk-engelsk ordbok. Nettbaserte oversettertjenester som Google Translate eller tilsvarende er ikke tillatt.
  • Tid til disposisjon på prøven er 60 minutter.
  • For kandidater med legeerklæring på lesevansker/dysleksi eller tilsvarende, vil det være anledning for utvidet prøvetid eller annen form for tilrettelagt prøve.

Ta med gyldig legitimasjon.

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Vi har Vipps tjeneste. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Lover og forskrifter - Alkoholforskriften kapittel 5 Kunnskapsprøve.

Alkoholforskriften 

 

Oppmelding til prøve

Nødvendige kunnskaper vil du kunne skaffe deg ved å lese loven med tilhørende forskrift.

Du må selv skaffe læremateriell og lære bestemmelsene. 

Når du er klar til å ta prøven ta kontakt med organisasjonsrådgiver anita.paulsen@saltdal.kommune.no for å avtale tidspunkt for avleggelse av kunnskapsprøve.
Du må ha med gyldig legitimasjon når du møter for å avlegge prøven.

Det utstedes bevis ved bestått prøve.
Kunnskapsprøven er gyldig over hele landet.