Alkoholpolitisk handlingsplan skal være retningsgivende for administrasjonen ved forberedelse av saker til politisk behandling og ved avgjørelse av slags- og skjenkebevillinger

Alkoholpolitisk handlingsplan skal revideres før neste kommunestyrevalg i 2023 -Les den her.. 
Lover og regler
Helsedirektoratet - tema alkohol
Alkoholloven - Lovdata.no
Regelverk - Samlet 
Annen nyttig informasjon 
Kommunetorget.no -  KORUS Ansvarlig alkoholhåndtering