Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppstart detaljreguleringsplan viltgjerde Sørelva brøytestasjon - Lønsdal stasjon

På vegne av Bane NOR og i medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for sikringsgjerde langs jernbanen på strekningen Sørelva Brøytestasjon - Lønsdal stasjon, på Saltfjellet sør for Rognan.  For kartavgrensing se vedlgt link til kommunekart: https://kommunekart.com/?urlid=0feb0ed2-8d0b-4fd6-876f-f412723b4f9b

10219743-PLAN-PBL-003_varselbrev.pdf

10219743-PLAN-PBL-002_Annonse_kunngjøring_av_oppstart.pdf

20210827_varslingsgrense.pdf

Godkjent referat oppstartsmøte Gjennomgang av planinitativ viltgjerde Lønsdal Sørelva Brøytestasjon.DOCX PDF document ODT document

Merknader til oppstartmelding, innspill til planarbeidet
Vi ønsker spesielt innspill og opplysninger om utøvelse av friluftsliv sommer og vinterstid i nærheten av planområdet, særskilt i forhold til registrering av eventuelle krysningspunkter. Vi ønsker at opplysninger kartfestes.
Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig til Multiconsult v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller epost sissel.enodd@multiconsult.no
Frist for innspill er 27.09.21
Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:
Multiconsult v/ Sissel Enodd på epost sissel.enodd@multiconsult.no eller på tlf. 45 26 95 62

Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.

Send skjult innspel

Din høringsuttale til planen blir registrert i kommunen sitt sak- og arkivsystem. Meldingen blir ikke publisert.