Informasjon om Korona, Saltdal kommune.

Spørsmål om Korona? Koronatelefon 90 57 99 93 (09.00 - 11.30 på hverdager)  Send oss E-post: corona@saltdal.kommune.no

Les mer
Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Her finner du vedtatte reguleringsplaner fra...... og fram til i dag.

Du får informasjon om når planen ble vedtatt, planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart og eventuelt andre kart og politisk behandling av planen.

 

Areal- og reguleringsplaner

Sluttgodkjenning detaljreguleringsplan ny adkomstveg Prestmoen skytebane

Sluttgodkjenning reguleringsplaner

Saltdal kommunestyre vedtok 27.02. i h.h.t. plan og bygningslova § 12-12 detaljreguleringsplan for Ny adkomstveg Prestmoen skytebane. Planen kan sees på kommunens hjemmesider i kartportalen, planer til høring  https://kommunekart.com/?urlid=29ca369a474944fca39bea4328be2738 .  Frist for klage er satt til 28.04. 

Innspill /klage sendes til postmottak@saltdal.kommune.no eller Saltdal kommune, Kirkegata 23, 8250 Rognan.

Plankart v03 11.09.19.PDF

Revidert planbeskrivelse 21.08.PDF

Planbestemmelser.PDF

Revidert planbeskrivelse 21.08.PDF

 

Gnr 123 bnr 45

En vedtatt plan

Dette er en vedtatt plan. Når høringsperioden utløper vil artikkelen automatisk gå ut av listen for saker til høring. 
Dersom saken blir vedtatt kan den publiseres til denne siden.