Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Oppstart detaljreguleringsplan viltgjerde Sørelva brøytestasjon - Lønsdal stasjon

Høringsperioden slutt. Her kommer innspill til planarbeidet:

Reguleringsplan_SørelvaBrøytestasjon_LønsdalSt_Innspill_til_planarbeidet.pdf

 

På vegne av Bane NOR og i medhold av plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-1 og 12-8, varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for sikringsgjerde langs jernbanen på strekningen Sørelva Brøytestasjon - Lønsdal stasjon, på Saltfjellet sør for Rognan.  For kartavgrensing se vedlgt link til kommunekart: https://kommunekart.com/?urlid=0feb0ed2-8d0b-4fd6-876f-f412723b4f9b

10219743-PLAN-PBL-003_varselbrev.pdf

10219743-PLAN-PBL-002_Annonse_kunngjøring_av_oppstart.pdf

20210827_varslingsgrense.pdf

Godkjent referat oppstartsmøte Gjennomgang av planinitativ viltgjerde Lønsdal Sørelva Brøytestasjon.DOCX

 

Merknader til oppstartmelding, innspill til planarbeidet
Vi ønsker spesielt innspill og opplysninger om utøvelse av friluftsliv sommer og vinterstid i nærheten av planområdet, særskilt i forhold til registrering av eventuelle krysningspunkter. Vi ønsker at opplysninger kartfestes.
Innspill til planarbeidet kan sendes skriftlig til Multiconsult v/ Sissel Enodd, Pb. 6230 Torgarden, 7486 Trondheim eller epost sissel.enodd@multiconsult.no
Frist for innspill er 27.09.21
Spørsmål til reguleringsplanarbeidet kan rettes til:
Multiconsult v/ Sissel Enodd på epost sissel.enodd@multiconsult.no eller på tlf. 45 26 95 62


Høringsperioden er avsluttet., Det er derfor ikke lengre mulig å gi uttalelse på denne planen.


Høringsperioden er avsluttet. Det er derfor ikke lenger mulig å gi uttalelse på denne planen.