Høyjarfall barnehage er en to-avdelings barnehage for barn i alderen 0-6 år.

Barnehagen startet opp i 2002 og ligger flott til i et område med naturen rett utenfor gjerdet.

Vi vil gi barna gode opplevelser gjennom å ferdes i naturen, og den innbyr til mange aktiviteter som klatring i trær, balanse, lek med tau, plukking av blomster, bær og sopp og utforsking i skog og ulendt terreng. Vi har en trimkasse i Sæterveien som vi bruker som turmål, og besøker også andre barnehager med jevne mellomrom.

Vi har som mål at barna skal kunne bruke hele barnehagen uavhengig av hvilken avdeling de har tilhørighet til. Dette fordi vi ønsker at barna skal knytte vennskap på tvers av kjønn og alder, samt at de skal bli trygge på barnehagen og alle i personalet. Personalet har høy faglig kompetanse og er godt kvalifisert for planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av det pedagogiske arbeidet. De har daglig ansvar for læring og omsorg for ca. 27 barn.

Vi har et sunt kosthold i barnehagen og barna lærer noe om hvor maten kommer fra, hva den er laget av og det å smake på variert mat. Vi er opptatt av å gi barna gode opplevelser og dager fylt av humor og glede, samt å få til et åpent og godt samarbeid med foreldre.