Nytt skjema for deling og grensepåvisning

Nytt skjema for deling av eiendom/grensejustering/grensepåvisning mm.

Husk følgende vedlegg: