Kommunale veger, plasser, bruer og kaier

Teknisk drift er ansvarlig for drift og vedlikehold av alle kommunale veger.

Vintervedlikehold veg - brøyting og sandstrøing

Rognan og øvre Saltdal:

Saltdal kommune utfører i stor grad vintervedlikehold og drift i egen regi. Det er flere roder eller områder som brøytes. For Rognan og Røklandsområdet er beredskapsperioden i 2015/16 sesongen fra og med 30.10.15 til 15.04.16.

Beredskapstelefon Rognan: 99 22 40 19

Beredskapstelefon Øvre Saltdal: 90 69 55 16

Junkerdal, Graddis og Skaiti:
Utføres av entreprenør PK Strøm. For dette området er beredskapsperioden satt fra 01.oktober til 15. mai.

Beredskapstelefon PK Strøm: 94 83 73 70

Informasjon om vinter og ny brøytesesong

Teknisk drift ønsker å bedre hverdagen for beboere, trafikanter og brøytemannskaper og skape god fremkommelighet på veger og fortau. Vi er avhengig av å få arbeide mest mulig uhindret og ha et godt samarbeid med alle.
Informasjon om vinter og ny brøytesesong.

Gatelys

Saltdal kommune har over 1 490 lyspunkt, med en anslått lengde på 7,2 mil. Dette er fordelt på 56 anlegg.

Her finner du skjema til arbeidsvarslingsplan

Dette skjema finnes kun i excel og her finner du linken: Plan for varsling og sikring av vegarbeide