Virksomhetsområdet Teknisk drift har blant annet hovedansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier, gatelys, parkeringsplasser, vann- og avløpsanlegg, samt parker og idrettsanlegg. Teknisk drift har som målsetning å yte best mulig service til Saltdals innbyggere.

Virksomhetsområdet er fordelt med 2 personer i administrasjonen på Rådhuset og 13 personer ute på driftsavdelingen, med base i Preben von Ahnens veg 65.

I tillegg til dette har vi ansvaret for et ryddig Rognan sentrum.

Teknisk drift har totalt 15,3 årsverk.

Oppsynsmann, Harald Vassbakk
Mobiltelefon:  90 47 51 66
E-post: harald.vassbakk(a)saltdal.kommune.no

Vann og avløpsvakt:  91 64 28 92
E-post: va.vakta(a)saltdal.kommune.no       

Beredskapstelefoner for brøyting i vinterhalvåret:

Brøytevakt Rognan: 99 22 40 19
Brøytevakt Øvre Saltdal: 90 69 55 16

Brøytevakt Junkerdal, Graddis og Skaiti:

Entreprenør PK Strøm: 94 83 73 70