Etter 1. juli  2018 skal alle drikkevannskilder som forsyner mer enn 1 husstand eller hytte, være registrert hos Mattilsynet.

Kravet gjelder for alle typer, også brønner og tjern. Les mer og registrer din private vannkilde på Mattilsynets sider.

Les mer på Mattilsynets informasjonssider.