Informasjon om prosedyrer angående gravemeldinger

Søknadsskjema finner du her: Søknad om Gravemelding

Her finner du en mal på hvordan du fyller ut kartet som må lages før du fyller ut den elektroniske søknaden.

Du kan gå inn på vårt digitale kart fra denne linken: Her
Kartet skal legges ved som et vedlegg.
Du må benytte utklippsverktøy for så å lagre kartet (dokumentet) i pdf.format som lagres på skrivebordet.
Når du kommer til siste punktet i søknaden skal du legge inn vedlegget (kartet).

Når firma skal sende inn skjema må man også fylle ut et navn i tillegg til firmanavn i søknaden.

Vi sender inn til: Teknisk drift i kommunen og Dragefossen 

Gravearbeidet må ikke settes i gang før det er gitt tillatelse til dette fra enhet for tekniske tjenester og eventuelt påvisning har funnet sted.

Geomatikk AS

Privatpersoner som skal grave selv (uten å benytte firma), må nå også sende gravemelding selv til Geomatikk.

Gå inn på kundeportal: www.gravemelding.no

Denne tjenesten gir informasjon om kabler og annen infrastruktur i bakken til de som skal utføre arbeider i grunnen.

Geomatikk AS utfører landsdekkende gravemeldings- og påvisningstjeneste på vegne av ledningseiere som:

Telenor, Canal Digital, energiverk, bredbåndsselskaper, fjernvarmeselskaper og kommuner.

Firmaer eller privatpersoner blir fakturert med 500,- pr. gravemelding.