Ansvarsområder

Avdelingen har ansvaret for drift og vedlikehold av alle kommunens bygninger og innvendig vedlikehold på leide arealer.

Avdelingen har også 9,2 stillinger til vaktmestere og 1 stilling som snekker.

Deres oppgaver er å drifte alle kommunale bygg som benyttes til kommunal aktivitet. I tillegg har noen tilleggsoppgaver som er knyttet opp mot omsorgsavdelingen og deres behov. Dette er ettersyn av omsorgs biler, drift av hjelpemiddelsentralen, utlevering og oppdatering av trygghetsalarmene og utkjøring av middagsmat.

Snekkeren skal vedlikeholde kommunens bygninger.

Facilit Management – Kommunen bruker Facilit FDVU helpdesk, til å registrere avvik på bygningene våre. Dette programmet er nylig satt i drift, så opplæring til brukerne av bygningene vil bli gitt fortløpende. Barnehagene, Knaggen, rådhuset er allerede i gang.