Takk for at DU er oppmerksom i trafikken!

Takk for at DU er oppmerksom i trafikken!

Ulike former for uoppmerksomhet utgjør en stor risiko i trafikken. I så mye som tre av ti dødsulykker har uoppmerksomhet vært medvirkende faktor. Andelen ulykker som skyldes uoppmerksomhet har økt over tid, og vil sannsynligvis fortsette å øke. Derfor er kampanjen om uoppmerksomhet så viktig, og kan bidra til en bevissthet distraksjoner når man kjører.

Det er mange former for uoppmerksomhet i trafikken, og flere av de kan også opptre samtidig. Det er summen av alle de små oppmerksomhetstyvene som gjør uoppmerksomhet bak rattet så farlig.

Blikket bort fra veien gir aller størst risiko for en alvorlig ulykke. To korte sekunder ser ut til å være en kritisk grense, før risikoen for farlige hendelser øker betraktelig. På få sekunder rekker du å kjøre en strekning tilsvarende en fotballbane, i «blinde».

Takk de som bor i deres kommune for at de er oppmerksomme når de kjører!

Les mer om kampanjen, og se filmene: Her