Åpningstider

Mandag:                                kl.    12.00-19.00
Onsdag:                                 kl.    12.00-19.00
Fredag:                                  kl.    09.00-13.00
Lørdag:                                  kl.    10.00-14.00 (Kun i perioden 1. april-1. september)

Beliggenhet

Iris Miljøtorg Vensmoen ligger ved den tidligere E6 mellom Drageid og Røkland.

Sortering og betaling

Husk sortering!
På mottaket skal avfalles fordeles på ulike containere. Mye av det sorterte avfallet er gratis å levere. Sorter derfor avfallet før du pakker det inn i bilen eller tilhengeren, slik at avfall som leveres gratis enkelt kan plukkes ut.

Betaling
På Miljøtorg Vensmoen beregner kundebehandler på torget pris etter avfallets volum. Betaling skjer kun ved bankkort.
Næringskunder må søke om bedriftsavtale på forhånd dersom de ønsker faktura tilsendt. Det enkleste vil for de fleste være å betale med kort.

For mer info

For mer informasjon: Iris Salten - Miljøtorg Vensmoen