Snø i innkjørsel

Det er ikke kapasitet til fjerning av snø i innkjørsler. Mannskapene tar hensyn, men ved store snøfall vil selvfølgelig mange innkjørsler bli fylt med snø. Huseierne kan ikke kaste snøen ut på veien/ fortauet igjen. Vegloven slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikeholdet av avkjørselen til sin eiendom. Det gjelder også snøfjerning. Vi forstår at det kan føles urettferdig, men lovgiver har veid hensynet til rettferdighet for den enkelte opp mot fremkommelighet for alle, hvor fremkommelighet på offentlig vei er vektet tyngst.

Fremkommelighet

Mange boligfelt og trange gater blir ikke brøytet tidlig nok på grunn av at brøytemannskapene må stanse ved feilparkerte biler og søppeldunker. Forviss deg om at biler du eier står lovlig parkert og ikke er til hinder for brøyting. I brøytesesongen er det ønskelig at søppeldunker først settes ut mot gata hentedagen. Unngå å plassere dunken på fortau eller veiareal.

Skader

Husk merking av utsatte gjerder og lignende. Merkingen bør om mulig settes en halv meter fra det du vil markere. Eventuelle skader skal raskest mulig varsles skriftlig til Saltdal kommune. E-post: postmottak(a)saltdal.kommune.no å merkes "Brøyteskader 2017/2018".

Gjerder skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder o.l. bare når det beviselig har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, belegningsstein osv. som er plassert i veiareal/ kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig uansett.

Tining og flom

I vårt klima har vi mange tineperioder i løpet av vinteren. Dessverre rekker vi ikke over alle problemområdene når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt. Det er ofte nok å pirke litt i isen/ sørpa for å unngå store vannskader på hus og eiendom.

Beskjæring av busker og trær

Greiner som henger ut over vei og fortau er til stort hinder for brøytemannskapene og renovasjonsbiler, som får skadet speil og frontruter. Overhengende greiner medfører ofte en smalere brøytet vei og i enkelte tilfeller at veier ikke blir brøytet. For andre brukere av vei og fortau, som blinde og svaksynte kan slike hindringer medføre store skader.

Huseier plikter etter Vegloven/Naboloven å beskjære greiner som henger ut over gjerdelinjen.

Vi håper at du vil gjøre en liten innsats for fellesskapet, så skal vi gjøre vårt beste for å holde veier og fortau godt fremkommelige i vinter.