Snø i innkjørsel

Det er ikke kapasitet til fjerning av snø i private innkjørsler, men mannskapene prøver så godt som mulig å ta hensyn. Ved store snøfall vil selvfølgelig mange innkjørsler bli fylt med snø. Huseierne kan iht. Veglova § 57 ikke kaste snøen ut på veien/ fortauet igjen og § 43 slår fast at den som eier avkjørselen er ansvarlig for vedlikehold og fjerning av snø.

Fremkommelighet

Mange boligfelt og trange gater blir ikke brøytet tidlig nok på grunn av at brøytemannskapene må stanse ved feilparkerte biler og søppeldunker. Forviss deg om at biler eller annet du eier står lovlig parkert og ikke er til hinder for brøyting iht. Veglova § 37. Husk at en brannbil eller større kjøretøyer trenger minimum 3 meter bredde for å komme frem. I brøytesesongen er det ønskelig at søppeldunker først settes ut mot gata hentedagen. Unngå å plassere dunken på fortau eller veiareal.

Brøyteskader

Husk merking av utsatte gjerder og lignende minimum en halv meter fra det du vil markere. Eventuelle skader skal raskest mulig varsles skriftlig til Saltdal kommune. E-post: postmottak@saltdal.kommune.no å merkes "Brøyteskader år______".

Gjerder o.l. skal være så solide at de tåler snølast fra vanlig brøyting. I utgangspunktet erstattes gjerder o.l. bare når det beviselig har vært direkte påkjørsel. Skade på gjerder, hekker, belegningsstein osv. som er plassert i, eller for nært, veiarealer eller er kommunal eiendom, vil ikke være erstatningspliktig uansett.

Tining og flom

I vårt klima har vi mange tineperioder i løpet av vinteren. Dessverre rekker vi ikke over alle problemområdene når det står på som verst. Vi oppfordrer derfor beboerne til å sjekke nærmeste sluk og stikkrenne, og fjerne alt som hindrer vannet i å renne fritt. Det er ofte nok å pirke litt i isen/ sørpa for å unngå store vannskader på hus og eiendom.

Beskjæring av busker og trær som henger ut i veg eller fortau

Hus- eller gårdeier skal iht. Veglova § 31 og Naboloven fjerne all vegetasjon som henger ut over vei eller fortau lavere enn 3 meter. Greiner som henger ut over vei og fortau er til stort hinder for brøytemannskapene, renovasjonsbiler og andre større kjøretøy, som får skadet speil og frontruter. Overhengende greiner medfører ofte en smalere brøytet vei og i enkelte tilfeller at veier ikke blir brøytet.