Salg av kommunale tomter 

 

 

Ledige kommunale boligtomter på Røkland

Ledige tomter Røklandsmoen

Utsnitt reguleringsplan Røklandsmoen

Reguleringsbestemmelser Røklandsmoen

 

Tomtepriser og tilknytningsavgift 2022 finner du her:

Tomtepriser og tilknytningsavgift 2022.

 

Søknad på tomt sendes skriftlig til Saltdal kommune. 

Benytt søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside (under selvbetjening) med følgende link: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5196&externalId=1840.  

Søknaden sendes: postmottak@saltdal.kommune.no

Telefon: 75 68 20 00