Salg av kommunal eneboligtomt ved Rognan

Attraktiv eneboligtomt ved reguleringsplan Bygdetuntomta i Saltdal kommune. Gnr/bnr 8/236, adresse Øyra 14. Tomta er lokalisert i nærheten av sjøen og Saltdalselva, med flott utsikt mot Rognan og fjorden. Tomtestørrelse ca. 1,4 daa. Avstand til Rognan sentrum ca. 1,4 km. Tomtas plassering går fram av vedlagte kart/flyfoto. Tomta selges etter selvkostprinsippet, dvs at kommunaltekniske kostnader forbundet med tilrettelegging av tomta er inkludert i tomteprisen.  Pris for tomta er kr. 670.000 pluss omkostninger ved salget( tinglysning og dokumentavgift).

Reguleringsplan der tomta inngår, samt reguleringsbestemmelser, vises i vedlegg.

Søknad på tomt sendes skriftlig til Saltdal kommune. Tomta ligger nå fritt ute for salg og vil bli solgt til de første som sender formell søknad og bestemmer seg for å kjøpe tomta.

Benytt søknadsskjema som finnes på kommunens hjemmeside (under selvbetjening) med følgende link: https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=5196&externalId=1840.  

Søknaden sendes: postmottak@saltdal.kommune.no

Telefon: 75 68 20 00

 

"Bygdetun" tomta:

Tomt gnr 8 bnr 236

Reguleringsplan

Reguleringsbestemmelser

Mindre endringer planbestemmelser

 

Ledige kommunale boligtomter på Røkland

Ledige tomter Røklandsmoen

Utsnitt reguleringsplan Røklandsmoen

Reguleringsbestemmelser Røklandsmoen

 

Tomtepriser og tilknytningsavgift 2020 finner du:  Her PDF document ODT document